Văn bản

Số 805/SNN-QLCL Vv cấp lại bộ mã Qr truy xuất nguồn gốc của các doanh nghiệp tham gia chương trình minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc

Số 805/SNN-QLCL Vv cấp lại bộ mã Qr truy xuất nguồn gốc của các doanh nghiệp tham gia chương trình minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc

25/06/2020 | 09:29:32

Thực hiện kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 6/10/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Triển khai thực hiện Đề án "Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội"; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 3/1/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về duy trì, phát triển hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020

21/07/2020 | 17:01:44
"Quy trình xác thực chống hàng giả" giải pháp chống hàng giả tuyệt đối

21/07/2020 | 15:53:18
Kế hoạch 212/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2016

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2015-2020 của Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động, Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động năm 2016.

21/07/2020 | 15:51:39
CV Logistics v/v đưa nội dung giải pháp xác thực nguồn gốc hàng hóa vào đào tạo và nghiên cứu ứng dụng

Đánh giá đây là giải pháp thiết thực đóng góp cho việc nâng cao khả năng luân chuyển hàng hóa và dịch vụ, tiết kiệm chi phí, xây dựng và bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, là những vấn đề hết sức quan trọng và bức thiết trong thực tế hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực hiện nay.

21/07/2020 | 15:50:41
Kế hoạch 383/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2017

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai Cuộc vận động" Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2015-2020 của Hội nghị tổng kết 5 năm cùng kết quả đạt được năm 2016 thực hiện Cuộc vận động, Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động năm 2017.

21/07/2020 | 15:48:59
CV 2648/C41-C42 Vv phối hợp thực hiện chương trình bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an tại Công văn số 017/CV-IDE ngày 06/07/2017 của Trung tâm doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam về việc phối hợp thực hiện 'Chương trình bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam", qua nghiên cứu Quy trình xác thực chống hàng giả và ý kiến đề xuất của Quý Trung tâm, Tổng cục Cảnh sát trao đổi một số ý kiến

21/07/2020 | 15:48:01
CV 2061/C54 (P6) Ý kiến đánh giá về Sáng chế khoa học "Quy trình xác thực chống hàng giả"

Ngày 07 tháng 11 năm 2017, Viện Khoa học hình sự- Bộ Công an đã nhận được công văn số 07.11.17/DN-IDE đề ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển đề nghị Viện Khoa học hình sự cho ý kiến đánh giá về sáng chế khoa học "Quy trình xác thực chống hàng giả"

21/07/2020 | 15:43:50
CV 165/QLCL-CBTM v/v ứng dụng phần mềm sử dụng mã Qr truy xuất nguồn gốc nông sản

Năm 2018, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản Hà Nội phối hợp với Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (IDE) triển khai hỗ trợ thực hiện ứng dụng hệ thống phần mềm sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản (trái cây, rau, thịt, các sản phẩm chế biến...) trên địa bàn thành phố Hà Nội

21/07/2020 | 15:42:43
CV 0503/CV-IDE v/v Áp dụng sáng chế khoa học công nghệ 4.0 về truy xuất nguồn gốc của người Việt vào quản lý sản phẩm hàng hóa& phối hợp thực hiện Chương trình bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam (gửi ông Nguyễn Xuân Cường-Bộ NNVPTNT, cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản)

Đề nghị Bộ Nông nghiệp tham gia thí điểm Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm Hà Nội tại địa chỉ tên miền Check.net.vn và giưới thiệu Hệ thống này tới các đơn vị thuộc quản lý của ngành nông nghiệp; ứng dụng thí điểm "Quy trình xác thực chống hàng giả" vào một số lĩnh vực hoạt động của ngành như: Quản lý chống giả phân bón, thuốc trừ sâu; Quản lý chỉ dẫn địa lý vùng miền

21/07/2020 | 15:34:24
Số 1060/SCT-QLTM v/v Xây dựng trang thông tin của Thành phố phục vụ tra cứu về trái cây của các tỉnh, thành phố trong cả nước

Sở Công Thương nhận được văn bản ngày 07/03/2018 của Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển xây dựng trang thông tin của Thành phố phục vụ tra cứu về trái cây của các tỉnh, thành phố trong cả nước; tại văn bản Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển đề nghị được giao nhiệm vụ triển khai "xây dựng trang thông tin của Thành phố phục vụ tra cứu về trái cây của các tỉnh, thành phố trong cả nước"

21/07/2020 | 15:33:25
CV 2188/VP-KT v/v Triển khai Hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm bằng mã Qr

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu chỉ đạo: giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Y tế, Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập và phát triển, tổ chức triển khai hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm bằng mã QR trên địa bàn Thành phố.

TÀI KHOẢN

Đăng nhập

Đăng ký

Chính sách bảo mật

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

TẢI PHẦN MỀM

Hệ thống thông tin sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc hàng hóa đã được cấp Bằng độc quyền sáng chế số: 16036 theo quyết định số: 61711/QĐ-SHTT của Cục sở hữu trí tuệ, ngày 30.09.2016.

Thực hiện nhiệm vụ “Bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam” thường niên trên quy mô toàn quốc. Theo kế hoạch số 99 / KH - MTTW - BCĐTWCVĐ của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Bản quyền thuộc về Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (IDE) - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn

Vận hành bởi Công ty cổ phần khoa học công nghệ Bảo Tín